Home | Contact | Vacatures | Algemene voorwaarden | Legal | Zoek
Diensten
Over VanWestreenen
Referenties
» Home » Over VanWestreenen » Bedrijfsprofiel

Bedrijfsprofiel


No-nonsense en resultaatgericht!


VanWestreenen, Adviseurs voor het Buitengebied is een gespecialiseerd adviesbureau op het gebied van wet- en regelgeving aangaande milieu, bouw en ruimtelijk ordening. Wij adviseren agrarische en niet-agrarische bedrijven en particulieren in het buitengebied en loodsen hen door de veelal complexe wet-en regelgeving.

Dit kan betrekking hebben op de ontwikkeling van uw agrarische bedrijf. Hierbij staat bijvoorbeeld het aanvragen van een omgevingsvergunning of het wijzigen van een bestemmingsplan centraal. Ook kan het zijn dat u antwoord wil op de vraag of ontwikkelingen, zoals nieuwbouw van woningen, in de omgeving negatieve gevolgen hebben voor uw bedrijf. Wat uw vraag ook is; voor het behalen van resultaat is het van belang om vooraf uw doelen en de mogelijkheden in kaart te brengen. Op basis hiervan bepalen we samen met u het verdere traject. Dit geeft helderheid.

Enkele concrete voorbeelden van onze diensten zijn het aanvragen van omgevingsvergunningen, natuurbeschermingswetvergunningen of een wijziging in het bestemmingplan. De hierbij benodigde tekeningen zoals plattegronden, constructieve details of landschappelijke inpassingen verzorgen wij ook. Daarnaast is de begeleiding bij diverse complexe en omvangrijke procedures een belangrijk onderdeel van ons dienstenpakket. Denk hierbij onder meer aan MER-procedures, functieveranderingen en bezwaar- en beroepsprocedures.

Bij al onze diensten maken we gebruik van een schat aan kennis en ervaring in veel verschillende disciplines. Zo heeft VanWestreenen haar eigen specialisten in huis voor milieuwetgeving, ruimtelijke ordening, juridisch advies, architectuur en technisch advies. Bij elk vraagstuk stellen we een optimaal team samen. Zo krijgt u altijd een deskundig, onafhankelijk en goed onderbouwd advies. Na overleg met u werken wij dit uit in concrete aanvragen en plannen, waarbij wij de procedures coördineren en de termijn bewaken. Zo heeft u een kopzorg minder.


Bedrijfsfilm

Bekijk hieronder de bedrijfsfilm van VanWestreenen:



Onze diensten:
Milieuwetgeving

Het doorlichten van bestaande vergunningen en onderzoek naar uitbreidings- en wijzigingsmogelijkheden, het verzorgen van complete aanvragen voor Omgevingsvergunningen en Natuurbeschermingswetvergunningen
Ruimtelijke ordening

Het adviseren inzake bestemmingswijzigingen, tweede bedrijfswoningen, functieveranderingen, het begeleiden van bedrijfsbeëindiging en/of verplaatsingen
Juridisch advies

Het voeren van bezwaarprocedures, beroepsprocedures en planschadeprocedures, het adviseren op het gebied van (bestuurlijke) handhavingsprocedures en begeleiding van onteigeningsprocedures
Architectuur

Het verzorgen van tekeningen ten behoeve van omgevingsvergunningaanvragen van woningen evenals agrarische bedrijfsgebouwen, het opstellen van inrichtingsplannen
Technisch advies

Advisering stallenbouw, coördinatie vuurlastberekening, coördinatie constructieberekening, opstellen bestek, verzorgen bouwbegeleiding
Ook gebruikmaken van de diensten van VanWestreenen? Neem contact met ons op.