Diensten

De agrarische sector heeft te maken met een breed scala aan wet- en regelgeving. Bij VanWestreenen hebben we de disciplines in huis om u over alle milieu-, ruimtelijke ordening- en bouwprocedures te adviseren en deze volledig van A tot Z te begeleiden.

Wanneer u op één van onderstaande diensten klikt, krijgt u meer informatie over dit onderwerp.

Milieu-advies

Het doorlichten van bestaande vergunningen en onderzoek naar uitbreidings- en wijzigingsmogelijkheden. Het verzorgen van complete aanvragen voor een omgevingsvergunning en natuurbeschermingswetvergunning, inclusief het volledig verzorgen van de bijbehorende tekeningen en begeleiding in juridische procedures die hierbij een rol kunnen spelen. Het verzorgen van aanmeldingsnotities MER-beoordeling en volledige MER-procedures.

Ruimtelijk advies

Het adviseren en volledig begeleiden van bestemmingsplanprocedures voor bijvoorbeeld bouwvlakvergrotingen, tweede bedrijfswoningen, functieverandering en bedrijfsverplaatsingen. Het verzorgen van Plan-MER-procedures. Het begeleiden in juridische procedures die hierbij een rol kunnen spelen. Het ontwerpen en opstellen van landschappelijke inpassingen. Het uitvoeren van de Watertoets.

Bouwkundig advies

Het ontwerpen en tekenen van woningen, stallen en bedrijfsgebouwen. Het verzorgen van complete aanvragen voor een omgevingsvergunning, inclusief het verzorgen van de bijhorende tekeningen. Het coördineren van o.a. een brandrapportage, constructieberekening en EPC /daglicht-berekening. Het opstellen van een bestek, verzorgen van de aanbesteding en verzorgen van bouwbegeleiding. Het verzorgen van sloopmeldingen. Het aanvragen van Waterwetvergunningen.

Nieuws
Meer nieuws