Nieuws

12/12/2019

Sinds de uitspraak van de Raad van State op 29 mei jongstleden is de vergunningverlening bij de provincies stil komen […]

05/12/2019

Vrijdag 6 december zijn wij aanwezig bij de Food & Agri Carrièredag in Amersfoort! Jij ook? Kom en ontmoet de […]

05/12/2019

De familie Huzen-Hekman heeft aan de Hoofdweg 2 te Balkbrug een nieuwe stal voor 420 kalveren gerealiseerd. Deze emissiearme stal […]

25/11/2019

Komende week zijn we weer aanwezig op de Rundvee & Mechanisatie Vakdagen in Gorinchem. Graag ontmoeten wij u in onze stand! Rundvee […]

07/11/2019

Provincie Gelderland schrijft op dit moment alle bedrijven aan waar een aanvraag om Natuurbeschermingswetvergunning voor loopt, of waarvan de vergunning vernietigd […]

04/11/2019

AERIUS is het online rekeninstrument dat de hoeveelheid stikstofdepositie berekent die individuele projecten veroorzaken op Natura 2000-gebieden. Wij zijn gespecialiseerd […]

28/10/2019

Eerder informeerden wij u over de brief van minister Schouten aan de tweede kamer en over de beleidsregels die de […]

28/10/2019

De openstelling van de definitieve Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) is bekend. De definitieve openstellingperiode is van 25 november 2019 tot […]

28/10/2019

Op woensdagmiddag 30 oktober bent u vanaf 13.00 van harte welkom voor een bezoek aan het melkveebedrijf van de familie […]

28/10/2019

Komende week zijn we weer aanwezig op de Rundvee & Mechanisatie Vakdagen in Hardenberg. Graag ontmoeten wij u in onze […]

Nieuws
Meer nieuws