Extern salderen en verleasen mogelijk in Overijssel

Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben besloten extern salderen en verleasen van stikstofruimte van veehouderijen met stikstof- en fosfaatrechten mogelijk te maken. Dit vergroot de mogelijkheden om vergunningen te verlenen, zonder dat dit leidt tot een toename van de stikstofdepositie in Overijssel. In Overijssel zijn dit jaar ruim 100 vergunningen definitief verleend. Momenteel zijn er nog 500 aanvragen in behandeling, veruit het grootste deel daarvan is afkomstig van de agrarische sector. Extern salderen is voor deze aanvragers een van de weinige mogelijkheden om een vergunning te krijgen.

Lees hier het gehele artikel>>

Terug naar nieuws
Nieuws
Meer nieuws