Gelders Plussen Systeem; Groter bouwvlak in ruil voor tegenprestatie

In de voorjaarseditie van Ruimte! hebben wij u geïnformeerd over de nieuwe uitbreidingsmogelijkheden voor de intensieve veehouderij in de provincie Gelderland. De kern hiervan is dat uitbreiding van het bouwvlak mogelijk is, op het moment dat daar door een boer een tegenprestatie tegenover wordt gezet. Inmiddels is op hoofdlijnen bekend geworden hoe dit nieuwe beleid door de provincie wordt vormgegeven.

De provincie heeft het zogenoemde ‘Gelders Plussen Systeem’ (GPS) ontwikkeld.

De bedoeling van het beleid is om de intensieve veehouderij ruimte voor ontwikkeling te bieden als daar een maatschappelijke prestatie tegenover staat. Het opstellen van het GPS is al bij vaststelling van de Gelderse Omgevingsverordening als prioriteit genoemd en inwerkingtreding van het nieuwe beleid staat gepland voor 2016. De provincie Gelderland is momenteel officieel met het traject gestart, in de vorm van een informatiebijeenkomst op 10 september 2015. De komende maanden zal het nieuwe beleid ter inzage worden gelegd en zal politieke besluitvorming gaan plaatsvinden.

Soorten tegenprestaties
Tijdens de bijeenkomst werd een toelichting gegeven op de gedachte achter het Gelders Plussen Systeem. De belangrijkste punten waren:


Bovenwettelijke maatregelen

De exacte omvang van de investeringen is nog niet bekend gemaakt, maar de provincie Gelderland denkt aan een bijdrage ter hoogte van 8% van de investeringskosten voor de nieuwbouw. Bij de bouw van een stal van bijvoorbeeld €500.000,- moet dan €40.000 geïnvesteerd worden in bovengenoemde maatregelen. Het is van belang dat de extra maatregelen bovenwettelijk zijn. Dat betekent dat een aanvraag in eerste instantie moet voldoen aan geldende wet- en regelgeving en dat daarna pas bekeken moet worden wat de extra investering kan zijn. De agrariër kan in grote mate zelf bepalen voor welke investeringen hij kiest. De provincie zal de toetsing overlaten aan gemeentes of regionale verbanden. De regio’s Food Valley (‘Menukaart’) en Achterhoek zijn al volop bezig met het opstellen van eigen beleid en de verwachting is dat in de loop van 2016 de eerste beleidsstukken bruikbaar worden.

Kanttekeningen
Wij verwachten dat het GPS agrariërs die momenteel door het bestemmingsplan worden belemmerd, een nieuw toekomstperspectief kan bieden. Wel plaatsen wij kanttekeningen bij onder andere de hoogte van de maatschappelijke bijdrage en het verplichte overleg met de buurt. Vooral de wijze waarop de gemeente om zal gaan met de uitkomsten van het overleg moet nader inzichtelijk worden gemaakt. De komende maanden zal het beleid verder vorm worden gegeven. Als het beleid op uw bedrijf van toepassing is, dan is het verstandig om te bezien wat het beleid voor u betekent en zo nodig een zienswijze op het GPS in te dienen.

Wij zullen het proces rond het Gelders Plussen Systeem op de voet blijven volgen en u op de hoogte blijven houden van de voortgang.

Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met Steven van Westreenen via telefoonnummer 0342-474255.

Terug naar nieuws
Nieuws
Meer nieuws