Gezondheidsrisico’s wonen bij veehouderij niet wetenschappelijk bewezen

In 2016 heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) het rapport ‘Veehouderij en gezondheid omwonenden’ (VGO) gepubliceerd. Het rapport gaat in op de (vermeende) gezondheidseffecten van wonen in de buurt van veehouderijen. “Veel belanghebbenden, zoals lokale overheden en omwonenden, deden de afgelopen tijd een beroep op dit rapport.

Een recente uitspraak van de Raad van State laat zien dat dit onterecht is”, stelt Steven van Westreenen van VanWestreenen Adviseurs voor het buitengebied. Het rapport bevat geen algemeen aanvaarde wetenschappelijke inzichten op basis waarvan kan worden geconcludeerd dat een veehouderij onaanvaardbare risico’s voor de volksgezondheid veroorzaakt. Deze uitspraak sluit aan bij de eerdere uitspraak van de Raad van State over het VGO-rapport, waarin ook al werd gesteld dat uit het onderzoek niet kan worden afgeleid dat de ontwikkeling van een bepaalde veehouderij onaanvaardbare negatieve gezondheidseffecten heeft.

Aanvaardbaar risico

Van Westreenen: “Het rapport vormt dus geen aanleiding om geen medewerking te verlenen aan de ontwikkeling van een veehouderij en dat is goed nieuws voor veehouders. Het geeft geen pas om willekeurig welk rapport aan te halen en daarmee agrarische sector de nek om te draaien. Want dat is wat hier dreigde te gebeuren. De Raad van State heeft nu voor de tweede keer geoordeeld dat het rapport geen significante gevaren voor de volksgezondheid laat zien. Laten we wel wezen: iedereen wil graag een goede leefomgeving. Daarover is geen enkele discussie. En natuurlijk heeft een veehouderij effect op de omgeving maar óók de veehouder wil alleen werken met aanvaarbare risico’s. Er is voldoende wet- en regelgeving in Nederland die dat waarborgt voor de burger.”

Terug naar nieuws
Nieuws
Meer nieuws