Mantelzorgwoning: Soms vergunningsvrij maar nooit regelvrij!

Iedereen is inmiddels wel in meer of mindere mate op de hoogte van de mogelijkheid om een zogenoemde ‘Mantelzorgwoning’ te plaatsen. Ook is bij veel mensen wel bekend dat er vaak mogelijkheden zijn voor de vergunningsvrije realisatie van een mantelzorgwoning. Echter, wij merken ook dat voor velen onduidelijk is wat nu de exacte voorwaarden zijn waar een dergelijke mantelzorgsituatie aan moet voldoen. Niet alleen is de wetgeving hierin vaak onduidelijk, maar ook ervaren veel mensen de informatievoorziening vanuit de gemeente als onduidelijk.

De onduidelijkheid heeft te maken met het feit dat niet één situatie in het buitengebied hetzelfde te beoordelen valt. Het Besluit omgevingsrecht (Bor) regelt de vergunningsvrije plaatsing van mantelzorgwoningen en stelt daaraan verschillende voorwaarden, zoals:
– aangetoonde noodzaak van mantelzorg
– plaatsing in achtererfgebied
– regels voor een inpandige mantelzorgwoning
– regels voor een vrijstaande mantelzorgwoning (unit)

Per situatie moet dus bekeken worden of er daadwerkelijk sprake is van een mantelzorgnoodzaak. Waar vroeger de ‘doktersverklaring’ een oplossing bood, wordt tegenwoordig regelmatig een advies van de Wmo-consulent gevraagd, die de situatie ter plaatse komt toetsen. Daarnaast moet per situatie bekeken worden waar vergunningsvrije plaatsing mogelijk is en moet bekeken worden of voldaan wordt aan de (bouw) eisen voor inpandige of vrijstaande bouw. Al deze regels hebben gevolgen voor uw uiteindelijke keuze. Het plaatsen van een mantelzorgwoning is dus maatwerk!

Heeft u vragen over dit artikel of wilt u dat wij de mogelijkheden voor de realisatie van een mantelzorgwoning op uw perceel in kaart brengen en indien nodig voor u een omgevingsvergunning aanvragen? Neemt u dan contact op met Albert van Deelen via telefoonnummer 0342-474255.

Terug naar nieuws
Nieuws
Meer nieuws