Nieuw soort vergunningverlening voor bouwwerken

‘Als je focust op kosten, gaat de kwaliteit omlaag; als je focust op kwaliteit gaan de kosten omlaag’. Dat zal het motto zijn geweest van de initiatiefnemers voor de nieuwe wet die ‘Wet kwaliteitsborging voor het bouwen’ (Wkb) gaat heten. Het doel van deze wet is: de bouwkwaliteit verbeteren zodat de (vaak minder bouwtechnische) consument uiteindelijk een beter bouwwerk krijgt. De eerste geluiden en initiatieven dateren al van ruim 10 jaar geleden en ook in het buitenland zijn er al langere tijd diverse vergelijkbare wetten aanwezig. Voor iedereen die gaat bouwen gaat er wat veranderen, voor zowel opdrachtgever als aannemer, zowel architect als gemeente. Niemand komt er meer onderuit.

Waarom?
De initiatiefnemers vinden dat er in Nederland te veel wordt ontworpen voor de vergunning. ‘Als de vergunning er maar is, dan kijken we wel weer verder’, is een veelgehoorde uitspraak. Vaak verandert er tijdens de bouw een wandje of worden er uiteindelijk andere materialen of installaties toegepast. Meestal is dit zonder schokkende gevolgen, maar feitelijk is er in afwijking van de vergunning gebouwd en dient er een nieuwe (revisie) vergunning te worden aangevraagd.

De veranderingen
De bedoeling is dat dit in de nieuwe wet (Wkb) wordt aangepast. Het Bouwbesluittechnische onderdeel gaat tijdens het bouwproces getoetst worden door middel van een soort toezichthouder, ook wel: ‘kwaliteitsborger’ genoemd. Tijdens dit bouwproces is er dus nog alle ruimte om te schuiven met binnenwanden, andere installaties toe te passen of om een trap te veranderen, mits dit binnen de regels van het Bouwbesluit gebeurt. Bij oplevering zal de ‘kwaliteitsborger’ ook een certificaat uitschrijven of het gebouwde bouwwerk ook werkelijk aan het Bouwbesluit voldoet. Zonder dit certificaat mag het gebouw niet in gebruik worden genomen. Of dit certificaat terecht is toegekend wordt steekproefsgewijs gecontroleerd door de gemeentes (vergelijkbaar met de APK-keuring bij auto’s).

Lagere bouwleges
In tegenstelling tot het huidige bouwtoezicht, zal de ‘kwaliteitsborger’ iemand van een bedrijf zijn, welke ingeschakeld wordt door de opdrachtgever. Dit betekent wel een extra kostenpost, hoewel de bouwleges naar verwachting wel naar beneden zullen worden bijgesteld. Een aanvraag om Omgevingsvergunning zal er namelijk simpeler uit komen te zien, omdat er niet meer vooraf hoeft worden aangetoond dat het bouwwerk aan het Bouwbesluit voldoet. De bezoekjes van de ‘kwaliteitsborger’ moeten natuurlijk wel betaald worden en die kosten zullen naar verwachting hoger zijn dan de korting op de bouwleges.

Ingangsdatum
Momenteel lopen er diverse proefprojecten waarbij goede resultaten worden gehaald. Eerst was de verwachting dat de wet (Wkb) per 1 januari 2016 in zou gaan, inmiddels wordt steeds vaker de datum van 1 januari 2017 genoemd. Ook zal het stelsel gefaseerd worden ingevoerd, waarbij agrarische bouwwerken en woningen meteen aan de beurt zullen zijn. De meer ingewikkelde bouwwerken volgen dan enkele jaren later.

Exacte invulling nog onbekend
Helaas zijn er momenteel niet meer feiten te noemen over de exacte invulling, maar dat de vergunningverlening van bouwwerken gaat veranderen is zeker. De wet zal de komende tijd de politieke molen ingaan en er zullen ongetwijfeld nog zaken aangepast worden, maar het zal wel binnen de bovengeschetste kaders blijven.

Binnenkort dus nóg een partij op de bouw, maar wel ter ondersteuning van de consument en tot verbetering van de bouwkwaliteit. Houdt onze website in de gaten voor de laatste ontwikkelingen omtrent de ‘Wet kwaliteitsborging voor het bouwen’.

Heeft u vragen over dit artikel? Neemt u dan contact op met Mardik Koetsier. Hij is te bereiken via telefoonnummer 0342-474255.

 

Terug naar nieuws
Nieuws
Meer nieuws