Openstelling Subsidieregeling (investeringen in kalverstallen)

Voor de kalversector is een nieuwe subsidieregeling gepubliceerd m.b.t. investeringen in welzijnsvriendelijke vloeren (roostervloer voorzien van indrukbare toplaag) en ammoniak reducerende systemen (erkende systemen conform RAV bijv. luchtwassers). Er is in totaal € 15 miljoen beschikbaar gesteld voor 2018 en 2019. Dit bedrag is verdeeld als € 7,5 miljoen voor ammoniakreducerende systemen en € 7,5 miljoen voor welzijnsvriendelijke stalvloeren. De subsidie bedraagt 40% van de aanschaf- en installatiekosten. Voor ammoniak reducerende systemen geldt een maximale bijdrage van € 100.000,-.

Belangrijke voorwaarden:
– De aanschaf van welzijnsvriendelijke stalvloeren of ammoniak reducerende systemen vinden plaats na de datum van indiening van de aanvraag.
– De betaling, levering en installatie van een welzijnsvriendelijke stalvloeren vinden plaats binnen twee jaar na de datum van subsidieverlening.
– De betaling, levering en installatie van de ammoniak reducerende systemen vinden plaats binnen drie jaar na de datum van subsidieverlening.
– Voor de aanschaf- en installatiekosten worden geen andere subsidies ontvangen.

Rangschikking
Subsidieaanvragen met de hoogste puntenscore komen als eerst in aanmerking voor subsidie.
– Welzijnsvloeren: aanvragen waarop niet afwijzend is beslist worden gerangschikt, waarbij een hogere score verkregen kan worden naarmate de vleeskalverenhouder meer stalplaatsen heeft. Een hogere rangschikking wordt eveneens verkregen indien een groter deel van de stal wordt voorzien van een nieuwe vloer. In geval van renovatie worden meer punten toegekend dan wanneer het nieuwbouw betreft.
– Ammoniak reducerende systemen: aanvragen waarop niet afwijzend is beslist worden gerangschikt, waarbij een hogere score verkregen kan worden naarmate de vleeskalverenhouder meer stalplaatsen heeft. Het tweede criteria betreft de mate waarin ammoniakreductie plaatsvind. Het laatste criteria omvat de mate van reductie ten aanzien van het gehele bedrijf, in relatie tot het totaal aantal stalplaatsen.

Een volledige aanvraag kan maximaal 11 punten krijgen. Is er onvoldoende budget om de aanvragen met hetzelfde puntenaantal subsidie toe te kennen, dan zal er een loting plaatsvinden. Aanvragen met minder dan 4 punten worden afgewezen.

Openstelling
De openstelling voor 2018 is van 1 oktober tot en met 30 oktober.
De openstelling voor 2019 is van 1 september tot en met 30 september.

Terug naar nieuws
Nieuws
Meer nieuws