Onderzoek Veehouderij en Gezondheid: de belangrijkste resultaten op een rij.

In het vandaag gepubliceerde onderzoek ‘Veehouderij en Gezondheid Omwonenden’ (VGO) komt een aantal positieve en negatieve gezondheidseffecten naar voren. Hieronder leest u de belangrijkste resultaten uit het onderzoek. 

Doel van het onderzoek was om meer duidelijkheid te verkrijgen over mogelijke gezondheidseffecten van de veehouderij op de gezondheid van omwonenden, vooral infectieziekten en luchtwegaandoeningen in relatie tot luchtverontreiniging (zoals fijnstof en endotoxinen). Het VGO onderzoek is uitgevoerd in veerijke gebieden, in Noord-Brabant en Limburg. Er zijn meerjarige gegevens gebruikt van huisartsen van circa 110.000 patiënten in de regio. Daarnaast is een vragenlijst ingevuld door 12.000 mensen. Bijna 2500 mensen hebben meegedaan aan medisch onderzoek (bloed, ontlasting, longfunctie).

De onderzoekers geven aan dat niet zonder meer duidelijk is of de resultaten van VGO te generaliseren zijn voor het hele land. Het VGO-onderzoek richt zich op mogelijke verbanden tussen stoffen en micro-organismen van veehouderijen en gezondheidseffecten. Op basis van alleen het VGO-onderzoek kan niet worden vastgesteld of dit ook oorzakelijke verbanden zijn.

 

Bron: kabinetsbrief 7 juli 2016

Terug naar nieuws
Nieuws
Meer nieuws