Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied Zevenaar Noord ter inzage tot 10 januari 2019

Met ingang van 29 november 2018 tot 10 januari 2019 ligt het ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Zevenaar Noord (2018) ter inzage. Tijdens deze periode kan een zienswijze worden ingediend bij het college van Burgermeester en Wethouders van de gemeente Zevenaar.

Controleren toegewezen bestemming
Het is raadzaam om de toegewezen bestemming(-en) en bijhorende planregels goed te controleren. Hierbij moet u bijvoorbeeld denken aan de vorm en oppervlakte van het bouwvlak, archeologische zones en maximale nok- en goothoogten. De bestemming en bijbehorende planregels zijn namelijk, na het definitief vaststellen, voor een periode van tien jaar juridisch bepalend en dus bindend wat betreft de ontwikkelingsmogelijkheden voor uw bedrijf.

Tevens is het van belang om de bestemming van omliggende gronden en locaties te beoordelen. Een foutieve bestemming of ongewenste aanduiding van naastgelegen gronden c.q. objecten kunnen ook directe invloed hebben op uw bedrijfsontwikkeling.

Nu reageren
Wij zijn betrokken bij veel (nieuw-) bouwplannen in het buitengebied van gemeente Zevenaar en hebben ruime ervaring in bestemmingsplanprocedures. Nu reageren kan voorkomen dat u later voor kostbare en lastige procedures en beperkingen komt te staan. Samen kunnen we voor uw bedrijf of locatie het plan doornemen en de daaruit voortvloeiende (on-) mogelijkheden in kaart brengen. Indien nodig kunnen wij u adviseren bij het opstellen van een zienswijze.

Voor vragen, opmerkingen of advies kunt u uiteraard contact opnemen met een van onze adviseurs. Onze contactpersonen zijn Wieteke Schotsman en Barry Wopereis. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 0544-379737.

Terug naar nieuws
Nieuws
Meer nieuws