Subsidie voor fijnstofreductie in de pluimveehouderij

Wanneer je als pluimveehouder wil of moet investeren in de reductie van de uitstoot van fijnstof, dan is hier in veel gevallen een subsidie voor beschikbaar. Deze RVO-regeling die per 1 juli 2020 is opengesteld heet voluit: ‘investeringsmodule van de regeling voor brongerichte verduurzaming voor stal- en managementmaatregelen (Sbv)’.

Deze regeling biedt subsidie voor pluimveehouders die investeren in bewezen technieken voor de emissiereductie van fijnstof. De subsidie bedraagt tussen de 40% en 80% van de subsidiabele investeringen. Voor de eerste openstelling van deze subsidie is in totaal € 7,5 miljoen beschikbaar voor pluimveehouders.

Tot en met 2024 kun je twee keer per jaar subsidie aanvragen. De eerste openstelling loopt van 1 juli tot en met 31 augustus 2020 17:00 uur en is gericht op pluimveehouders.

Waar kan ik als pluimveehouder subsidie voor aanvragen
De investeringsmodule richt zich op investeringen in bewezen fijnstofreducerende technieken. In aanmerking voor subsidie komen kosten voor de aanschaf en het gebruiksklaar maken van één of meer van de volgende staltechnieken in de pluimveehouderij:

 

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden voor de investeringsmodule?


Vermindering fijnstof berekenen
Je kunt zelf berekenen of er 45% minder fijnstof uit jouw nieuwe of aangepaste stal komt. Op de website van Infomil vind je het Rekenmodel Vee-combistof:
https://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw/stof/vee-combistof
Hierin geef je aan welke staltechnieken je wilt aanschaffen en welke je al in de stal hebt. Het model rekent dan uit wat de vermindering van de fijnstofuitstoot is. Als het resultaat 45% of hoger is kun je subsidie krijgen.

Hoeveel bedraagt de subsidie voor pluimveehouders?
Standaard worden 40% van de subsidiabele kosten vergoed. Dit wordt verhoogd met 20% voor elk van de onderstaande punten:

Als beide punten gelden, wordt het subsidiepercentage dus naar 80% verhoogd.


Hoe hoog is de maximale subsidie?


Hoe wordt mijn subsidieaanvraag beoordeeld?
De beoordeling gaat op basis van een tender. Het budget wordt verdeeld onder pluimveehouders die het hoogst scoren aan de hand van deze twee criteria:


Sbv-subsidie aanvragen
Tot en met 2024 kun je twee keer per jaar subsidie aanvragen. De eerste openstelling loopt van 1 juli tot en met 31 augustus 2020 17:00 uur en is gericht op pluimveehouders.
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/subsidie-voor-innovatie-en-verduurzaming-van-stallen/investeren-bewezen-innovaties-voor-stallen

Meer informatie
VanWestreenen kan ook u van dienst zijn bij een subsidieaanvraag. Heeft u vragen waar u advies bij wenst, neem dan contact op met VanWestreenen via telefoon of mail:
Locatie Barneveld, Telefoon: 0342-474255, E-mail: info@vanwestreenen.nl
Locatie Tubbergen, Telefoon 0544-379737, E-mail: info@vanwestreenen.nl
Locatie Lichtenvoorde, Telefoon: 0544-379737, E-mail: info@vanwestreenen.nl

Terug naar nieuws
Nieuws
Meer nieuws