Vervolg uitspraak Hof van Justitie over PAS

Vorige week plaatsten wij een bericht met daarin informatie over de uitspraak van het Hof van Justitie van Europa over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Inmiddels heeft minister Carola Schouten een brief gestuurd aan de Tweede Kamer over deze uitspraak. Graag informeren wij u hierover.


Reactie minister

Kortgezegd komt het erop neer dat de minister richting de Tweede Kamer aangeeft dat het systeem van de PAS op grond van de Europese wetgeving toelaatbaar is, aldus de PAS-partners (min. LNV, IenW & Defensie en provincies). Alles staat of valt echter met de onderbouwing van de PAS, de nationale rechter (lees: de Raad van State) moet daarover een oordeel vellen. Hetzelfde stelt de minister over de eventuele vergunningplicht voor beweiden en bemesten. Medio februari 2019 is de zitting bij de Raad van State en in het voorjaar van 2019 wordt de einduitspraak verwacht.

Voortzetting PAS
In ons bericht van vorige week gaven wij aan dat de provincies mogelijk met vergunningverlening zouden stoppen in afwachting tot de einduitspraak. De minister stelt nu dat vergunningverlening door de provincies gewoon door mag gaan. Ze geeft daarbij wel aan dat er vooralsnog geen beroep gedaan kan worden op de 40% ontwikkelruimte die vrij zou komen in deze tweede periode van de PAS. De minister wil dat als buffer houden in afwachting tot de einduitspraak. Het indienen van meldingen op grond van de PAS is tot de einduitspraak ook weer toegestaan. Voor gebieden waar de ontwikkelruimte reeds op is biedt de brief geen soelaas.

Tot slot
De brief van de minister geeft geen zekerheden over hoe het zal aflopen met de PAS en over de beroepszaken die lopen. Vergunningen die de komende tijd verleend worden door de provincies kunnen ook nog steeds aangevochten worden. Deze beroepszaken worden vervolgens aangehouden tot de uitspraak van de twee pilotzaken in het voorjaar van 2019.

Mochten zich nieuwe ontwikkelingen voordoen in het licht van de PAS dan zullen wij u wederom informeren via deze site. Mocht u tussentijds vragen hebben, neemt u dan contact op met een van onze adviseurs.

Terug naar nieuws
Nieuws
Meer nieuws