Wnb-vergunning is niet zondermeer overdraagbaar

Op 6 november 2018 heeft de rechtbank Gelderland een interessante uitspraak gedaan, waaruit blijkt dat een Wnb-vergunning niet zondermeer overdraagbaar is of waarvan de tenaamstelling door het bevoegd gezag (provincie) kan worden gewijzigd, zonder dat voorafgaand een belangenafweging heeft plaatsgevonden.

Aanleiding
Het betrof een voormalig pluimveehouder die beschikt over een Wnb-vergunning voor het inwerking hebben van zijn pluimveehouderij. Vervolgens hebben de omstandigheden ertoe geleid dat het pluimveebedrijf op een executieveiling is verkocht aan een nieuwe eigenaar. Deze nieuwe eigenaar had bij de provincie Gelderland een verzoek ingediend om de tenaamstelling van de Wnb-vergunning te wijzigen om zodoende de vergunning op zijn naam te zetten. De voormalig pluimveehouder was het hier niet mee eens. De Wnb-vergunning vertegenwoordigt voor hem een grote vermogensrechtelijke waarde zodat hij tegen het besluit beroep heeft ingediend.

Uitspraak rechtbank Gelderland
De rechtbank erkent dat de Wnb-vergunning voor de voormalig pluimveehouder een aanzienlijke waarde vertegenwoordigd. Er zijn immers kosten gemaakt voor de vergunningaanvraag en voor het in behandeling nemen zijn leges betaald. Door de wijziging in de tenaamstelling zonder compensatie kan de voormalig pluimveehouder financiële schade lijden. De rechtbank stelt dat de provincie door een eenzijdig besluit, de beschikking en de feitelijke zeggenschap over de Wnb-vergunning van de voormalig pluimveehouder ontnomen heeft, zonder dat hierbij zijn belangen betrokken zijn.

De rechtbank stelt dat de provincie richting de voormalig pluimveehouder, onzorgvuldig heeft gehandeld. Doordat de provincie de belangen van de voormalig pluimveehouder nog steeds niet erkende en de nieuwe eigenaar niet bereid was om voor de wijziging van de tenaamstelling te betalen, besloot de rechtbank het verzoek tot wijziging van de tenaamstelling af te wijzen.

Beschrijf vergunningen in koopovereenkomst
De uitspraak van de rechtbank laat zien dat bij een bedrijfsovername, aankoop of verkoop het verstandig is om in de koopovereenkomst de vergunningen, en daarmee dus de onderliggende rechten, te beschrijven.

Terug naar nieuws
Nieuws
Meer nieuws