Strategie en ontwerp

Uw doel staat voor ons centraal. Daarom willen wij aan het begin van een traject dus goed weten welke stip u aan de horizon gezet heeft. Samen bepalen we vervolgens de route om daar te komen.

Startoverleg

Wij starten veelal met een overleg ter plaatse. Een goede ‘aftrap’ is essentieel voor het slagen van een project. Tijdens en aansluitend aan dit startoverleg nemen we de te volgen strategie met u door. Hoe deze er uit ziet en welke stappen er genomen worden, is helemaal afhankelijk uw situatie en uw einddoel. Door de volgorde van de te nemen stappen met elkaar af te stemmen, weet u wat u kunt verwachten, bijvoorbeeld met betrekking tot het aanvragen van vergunningen of een bestemmingsplanwijziging.

Bouwontwerp

In deze eerste fase maken we veelal een (schets)ontwerp van de gewenste situatie. Het is belangrijk dat uw ideeën goed op de tekening komen te staan, daarom vinden wij een volledige tekening van de gewenste situatie van groot belang. U bouwt immers voor lange tijd en u zal er dagelijks in werken of wonen. Het ontwerp moet dus goed en doordacht zijn.

Onderzoek mogelijkheden

Het maken van een ontwerp van de gewenste situatie loopt meestal gelijk op met een onderzoek naar de mogelijkheden. Op basis van het ontwerp wordt de gewenste situatie doorgerekend. Daarbij moet u denken aan ammoniakberekeningen middels Aerius, geurberekeningen middels V-stacksvergunningen, fijnstofberekeningen middels Isl3A. Ook toetsen wij of het plan past binnen het bestemmingsplan. Wanneer dat niet het geval is, onderzoeken wij of een bestemmingsplanwijziging haalbaar is. Op basis van deze berekeningen en het bestemmingsplanonderzoek wordt het plan ‘passend’ gemaakt. Hierdoor weet u al vóór het indienen van de aanvraag of het haalbaar is.

Afstemming met gemeente, omgevingsdienst en buurt

Een goede afstemming met de gemeente of Omgevingsdienst is van groot belang voor een soepel verloop van de procedures. In deze fase zoeken wij daarom veelal contact met de gemeente om het plan voor te bespreken en eventuele struikelblokken op te lossen.
Ook kan het verstandig zijn om in deze fase overleg te voeren met uw buren om uw plannen hieraan voor te leggen. Dit vanuit de gedachte dat een goede buur beter is dan een verre vriend.

Nieuws
Meer nieuws